Radio Modum er konkurs

Etter mer enn 26 år på lufta måtte Radio Modum den
15. januar 2015 gå til det tunge skritt å melde oppbud.
Sviktende økonomi over lengre tid førte til at
det nå ikke lenger var forsvarlig å drive videre.
Sendingene opphørte fra samme tidspunkt.

Radio Modum takker trofaste lyttere, medarbeidere og støttespillere
for alle årene det var mulig å holde sendingene i gang
- fra 31. oktober 1988 til 15. januar 2015.