Meny:

Radiobridge fortsetter

Radiobridge videreføres. Programmet vil nå ha en varighet på ca. 30 min, og blir nå sendt kun på mandager kl. 12.05 med reprise samme dag kl. 17.05. Det vil bli nytt program annenhver uke i oddetallsuker. Uka etter vil forrige ukes program sendes.Her legges lytteroppgavene og vinnerne fra programmet ut:

[Mer]


Bridgekurs

Vikersund BK og Fjerdingstad BK(Skotselv) starter i høst et bridgekurs over 12 uker for nybegynnere. Spillet passer for alle fra 8 år og oppover(vårt eldste aktive medlem er 91 år). INGEN FORKUNNSKAPER TRENGS.

[Mer]


Radiobridge

Her legges lytteroppgavene og vinnerne fra programmet ut:[Mer]


Nye programmer

Radio Modum starter opp med nye programmer fra uke 36.[Mer]


Program - sommerferien 2017

Vi avsluttet de ordinære sendingene våres fredag 16. juni, så ble det to uker med sommerradio. Nå er det fire ukers sommerferie med sommerrelaterte programmer, turistradio og mye god sommermusikk frem til søndag 30. juli. Mandag 31. juli er det tid for to uker med sommerradio igjen.
RadioBingoen er tilbake tirsdag 1. august. Jackpotten er fortsatt på 30.000 kr.

[Mer]


09.10.2017

Radiobridge fortsetter

Radiobridge videreføres. Programmet vil nå ha en varighet på ca. 30 min, og blir nå sendt kun på mandager kl. 12.05 med reprise samme dag kl. 17.05. Det vil bli nytt program annenhver uke i oddetallsuker. Uka etter vil forrige ukes program sendes.Her legges lytteroppgavene og vinnerne fra programmet ut:

 

Program 13

Svaret på oppgaven fra program 12:

Oppgave 1: Vi ønsker at makker skal spille spar ut dersom motparten får kontrakten og dessuten ønsker vi å gjøre det litt vanskelig for dem i meldingsforløpet, derfor melder vi 2sp med god 6 korts farge og relativt svake kort. 

Oppgave 2: Dette er nok en 1hj åpning i 1. hånd, men når makker har under åpning faller valget på 3hj. Her er det fullt mulig at det står 4sp hos motparten uten at de klarer å melde over 3hj. Makker kan også melde 4hj med tilpass og høye kort i sidefargene. 

Oppgave 3: Fargen her er alt for svak til å åpne 2ru, de som bruker veldig tynne åpninger vil kanskje vurdere 1ru, men det saklige valget er pass. Det er dessuten bare mot NT kontrakt at et utspill i ru er å foretrekke sett fra vår hånd. 


Vinneren av forrige konkurranse er:
Edvard Kristiansen fra Sysle. 

Vi trakk også hovedgevinstene fra høstens 8 første bridgeprogrammer: 

6 julepakker fra Strøm-Larsen gikk til:
Øyvind Bråthen Geithus
Anders Dalby Paulsen Skotselv
Cornelius Torgersen Drolsum
Lea Dalby Paulsen Skotselv
Rolf Inge Bråthen Skotselv
Geir Haugen Skotselv 

Opphold for 2 personer med fullpensjon på Storefjell 18-23/5 2018:
Lea Dalby Paulsen Skotselv 

Gratulerer til alle sammen !!

 

Dagens tema: Utspill og motspill: 

Utspill og motspill er der det gjøres flest feil, selv blant de aller beste. Utspill fordi det er blindt og man kun har meldingsforløpet og sine egne kort å forholde seg til. Utspillet blir en form for kvalifisert gjetting, mens motspillet er vanskelig fordi man kun ser to hender som ikke hører sammen. Derfor er det viktig å vite litt om utspillsstrategi og hva som lønner seg i det lange løp. Det finnes et utall motspillsavtaler å velge blant, men de fleste overlapper hverandre og kan derfor ikke brukes samtidig. Som i bridgen ellers er det her om å gjøre å ha avtaler som løser de mest frekvente tilfellene. 

Utspiller har den fordelen at han kan velge hvor det skal angripes, først og fremst med tanke på å etablere stikk, men noen ganger er det riktig å spille passivt med tanke på ikke å gi bort noe. Mot NT kontrakter spiller vi oftest aggressivt ut fra en lang farge for etablere langfargestikk. Mot farge kontrakter gir ikke lengden i fargen ekstra stikk med mindre spillefører er tom for trumf, så her er vi mer restriktive i forsøk på ikke å gi bort unødvendige stikk. 

Såkalte sekvenser er normalt det tryggeste vi kan spille ut fra, 2 eller helst flere kort i rekkefølge hvor den høyeste er 9' ern eller høyere f.eks J 10 9, start med J. Langfarge er en farge hvor vi har 4 kort eller helst flere, vi søker å spille ut våre lengste beste farger, særlig mot NT kontrakter. Har vi både lengde og sekvens i en farge er det normalt veldig trygt å spille ut f.eks Q J 10 8 6, spill ut Q. Mot fargekontrakter er det ofte lurt å spille ut en sidefarge hvor vi bare har ett kort, en såkalt singelton, da kan vi få stikk på våre små trumfkort som ellers ikke ville gitt stikk. 

Vi er villig til å risikere mer for å beite(dvs. å hindre spillefører i å vinne sin kontrakt) i lagturnering enn i parturnering. 

Når utspillet er valgt og blindemanns kort kommer ned i bordet kan vi begynne å planlegge resten av motspillet, da er det nyttig å ha en del avtaler på plass. 

Den viktigste avtalen å gjøre med makker er såkalt styrkekast, anbefaler å bruke det minste kortet i en farge som ønske om at makker skal spille denne fargen neste gang han kommer inn eller å fortsette i spilt farge dersom han beholder stikket. Et unødvendig høyt kort i en farge viser det motsatte altså svakhet i fargen. Vårt første frie avkast dvs. når vi ikke lenger kan følge farge bør alltid være styrke eller svakhet dersom vi ikke trumfer. 

Et fargepreferanse signal, såkalt Lavinthal, kan brukes i mange posisjoner, men vi skal ta de to enkleste og mest frekvente her. Spiller du et kort som beholder stikket mot en fargekontrakter og blindemann dukket opp med en singelton her må du følge godt med på makkers spilt kort. Nå er det 2 aktuelle farger å skifte til utenom trumfen. Et unødvendig høyt kort fra makker indikerer skift til den høyest rangerte fargen, mens et lavt kort gjør det motsatte. Et kort i midten indikerer ingen preferanse eller ønske om fortsettelse eventuelt skift til trumf. Spiller vi ut et kort som beholder stikket mot en NT kontrakt og blindemann dukker opp med så gode kort i denne fargen at det ikke er naturlig å fortsette, skal makker også nå legge et Lavinthal signal. 

Skifter vi farge inne i et motspill viser et lite kort at vi har styrke i denne fargen, mens et høyt kort viser lite å bidra med i denne fargen. Dette kalles invitt inni spillet. 

Etter hvert vil dere også føle behov for å vite hvor mange kort makker har i en farge, dette kalles fordelingskast, noe vi vil komme tilbake til i neste program om motspill. 

Det finnes et utall av mulige avtaler å gjøre med makker angående motspill, men her som ellers, det enkleste er ofte det beste. Har man flere og mer kompliserte avtaler enn det man klarer å holde orden på går vinninga opp i spinninga og vel så det. 

Premien som trekkes ut blant alle svar på dagens oppgave er et Gavekort på 200 kroner fra Rema1000 på Åmot. 


OPPGAVE 1 

Motparten har meldt 1NT – 3NT, hva spiller du ut fra følgende hånd i en lagturnering: 

Sp: K J 9 7 2 

Hj: 10 7 5 

Ru: Q J 

Kl: K 5 2 

Alternativer: ru Q, hj 5, eller sp 2 ? 


OPPGAVE 2 

Motparten har meldt 1sp – 2sp, hva spiller du ut fra følgende hånd i en parturnering: 

Sp: J 6 2 

Hj: Q J 10 

Ru: K 9 6 3 2 

Kl: J 5 

Alternativer: ru 2, hj Q eller kl J ? 

 
OPPGAVE 3 

Motparten har meldt seg opp i 4sp etter 1NT åpning og overføring, du spiller ut ru A fra følgende hånd: 

Sp: 8 5 2 

Hj: K 3 

Ru: A K 5 3 

Kl: J 10 9 6
 

Hva fortsetter du med når dette bordet dukker opp og makker legger ru J : 

Sp: K J 10 9 4 3 

Hj: Q 7 4 

Ru: 9 

Kl: Q 3 2 

Alternativer: sp 2, hj K, eller kl J ? 

 

Du kan svare til programsekretær Arlette senest onsdag 13. desember. 

Vinneren annonseres på http://www.radiomodum.no/ 

Epost: arlette.sorin@outlook.com eller sms til 48073925. 

Husk å skrive NAVN, ADRESSE og TELEFONNUMMER


Program 12

Svaret på oppgaven fra program 11:

Oppgave 1: Rett svar er X(dobler), vi har en positiv hånd med eksakt 4 kort i sp. Uansett hva makker nå melder lavere enn 2hj(som er krav) kan vi si pass med god samvittighet. 2sp og 3ru fra makker viser minst 4 kort og litt mer enn minimum åpning, vi burde hatt litt sterkere kort for å forsøke å nå utgang etter 2 sp og 3ru så vi passer nå også. Skulle makker melde 2NT, 3sp eller 4ru, ber det oss melde utgang med litt mer enn minimum(ca 6 hp), så med 8 hp melder vi utgangen. 3kl fra makker viser minst en 16-17 hp og god farge på minst 6 kort, nå melder vi 3hj som ber makker melde 3NT med stopper i hj og 4 eller 5kl uten stopper. 

Oppgave 2: Vi har en hyggelig hånd dersom makker har noen majorkort å hjelpe oss med, for å finne ut av det bør vi starte med 1sp som er rett svar. Dersom makker ikke støtter oss i sp vil vi melde hj på lavest mulig nivå minst 1 gang. Dersom makker inviterer til utgang i en av majorfargene melder vi utgangen. 

Oppgave 3: Vi har igjen en hyggelig hånd med 5-5 fordeling, men kan ikke melde noen av fargene på 2 trinnet da det viser minst ca 10 hp. Vi starter med rett svar, X, som viser interesse for de umeldte fargene. Dersom makker melder 1 eller 2NT, melder vi hj 1 gang på lavest mulig nivå. Melder makker 2kl(normalt 6 kort) er ofte pass en god melding da vi ellers vil havne for høyt uten tilpass i noen farge. Inviterer makker til utgang med 3hj eller 4ru melder vi utgangen. 

Vinneren av forrige konkurranse er: Toril Johnset Varlo fra Skotsmoen

 

Dagens tema: Sperremeldinger og sperreåpninger: 

Først skal vi ta litt om vanlige innmeldinger, vi kan melde inn på alt fra 5 til 15(16) hp på ett trinnet. Er vi i det nedre hp området må fargen være god. Har vi god farge og 16hp+ bør vi starte med X. Med ca 15-18hp, hold i åpningsfargen og balansert hånd melder vi inn 1NT. Må vi på 2 trinnet for å melde fargen vår bør vi ha verdier tilsvarende egen åpning for å melde dersom vår makker ikke har passet i åpning. Når makker allerede har vist under åpning, kan vi melde inn på mindre styrke for å hjelpe til med et utspill eller eventuelt kunne finne en billig kontrakt over motpartens gode utgang, en så kalt stamp. Dess høyere motparten åpner, desto bedre kort må vi ha for å klyve innpå, ikke nødvendigvis i antall hp, men stikk potensiale og fargekvalitet er viktig for ikke å bli tungt straffet dersom makker har dårlige kort. 

Når vi sperreåpner er det ikke bare motparten som blir hindret, men også makker, derfor er det ikke like gunstig å sperreåpne i alle posisjoner. Da bør vi være mer restriktive til håndens kvalitet. I 1. hånd har vi 2 motstandere og 1 makker etter oss og det er ganske gunstig å sperre. I 2. hånd har vi 1 motstandere og 1 makker etter oss, samtidig som motstanderen vet at hans makker har mindre enn en åpningshånd og det er derfor minst gunstig å sperre her. I 3. hånd har vi 1 motstandere og ingen makker etter oss, samtidig som motstanderen vet at hans makker har mindre enn en åpningshånd, men det vet vi også om vår makker og det er derfor gunstig å sperre her. Etter 3 passer til oss er det ingen grunn til å sperreåpne på vanlig måte, men det er fortsatt fare for at motparten har høyeste kontrakt dersom vi sitter med ensidige kort. En god regel for valg mellom pass og åpning på 1. trinner i 4. hånd er og legge sammen antall hp og antall sp, kommer man da til 15 eller høyere så åpner vi. Har vi ca 14-16hp og god 6 korts ru eller major åpner vi i den fargen på 2 trinnet. Åpning på 3 og 4 trinnet er stikkbasert, vi må huske på det at med ca 10 hp og en sterk lang farge kan vi ha mange stikk da makker også har ca 10 hp i og med at ingen av de 3 andre har åpnet. 

Forskjellen på sperreåpning og sperreinnmelding er at nå har en av motstanderne allerde mer eller mindre beskrevet sin hånd. Dess mer presis informasjon det ligger i motpartens åpning desto mer restriktive må vi være med med våre innmeldinger og sperremeldinger. Best effekt i det lange løp er å sperre i 2 spar mot motpartens 1 kl åpning som ofte kan være på 3 kort og hos noen også 2 

samtidig som vi tvinger dem i 2NT eller på 3 trinnet neste gang. Dessuten må vi kun ha 8 stikk for å klare kontrakten og er den doblet vil vi dessuten få den lukrative utgangsbonusen. Mot 1NT som er veldig definert, sperres det sjelden og høye innmeldinger tenderer til å være mer konstruktive med tanke på å nå utgang vår vei. Skal vi sperre er det som regel gunstig å sperre så høyt som mulig med en gang. Vi har som regel god eller halvgod farge når vi sperrer, vanligvis 6 kort på 2 trinnet, 7 kort på 3 trinnet og 8 kort på 4 trinnet. Vi må ikke sperremelde med for gode kort, da vil vi ofte brenne en utgang. Åpning på 1. trinnet vil ofte være et godt alternativ, selv med en sterk, lang farge. Sperremeldinger bør ha et potensiale på ca 2-3 stikk mindre enn nivået vi melder på, dessuten må vi ikke ha for gode motspillskort. F.eks 2 ess er ikke å anbefale. 

De aller viktigste kortene når vi skal sperre er mellomkortene, disse gir stikk vår vei, men samtidig hindrer de vanligvis ikke motparten i å vinne en høy kontrakt. Dess flere av kortene Q J 10 9 8 du har desto bedre er du rustet for en sperremelding. 

Premien som trekkes ut blant alle svar på dagens oppgave er et Gavekort på 200 kroner fra Rema1000 på Vikersund. 

Vi vil også takke Nasta i Larvik, landsdekkende forhandler av Hitachi gravemaskiner, både store og små. De er ny sponsor for gatelandslaget. 

Snåsa vann er også inne som sponsor for Terje's Innspilt prosjekt. De har laget vannflasker med Innspilt logoen på, samt litt om prosjektet, hvordan det oppstod og fremtidsplanene. 

 

OPPGAVE 1 

Du sitter i 2. hånd og 1. hånd har åpnet med 1kl, hva melder du med følgende kort: 

Sp: K Q 10 9 7 6 

Hj: 7 5 

Ru: K 5 

Kl: J 10 2 

Alternativer: pass,1sp, eller 2sp ? 


OPPGAVE 2 

Du sitter i 3. hånd og det er pass til deg, hva melder du med følgende kort: 

Sp: J 

Hj: Q 10 9 8 6 5 4 

Ru: 9 2 

Kl: A Q 10 

Alternativer: 1hj, 2hj eller 3hj ? 

 

OPPGAVE 3 

Du sitter i 1. hånd, hva melder du med følgende kort: 

Sp: A 2 

Hj: K 3 

Ru: J 7 5 4 3 2 

Kl: Q 10 9 

Alternativer: pass, 1ru, eller 2ru ? 

 

Du kan svare til programsekretær Arlette senest onsdag 29. november 

Vinneren annonseres på http://www.radiomodum.no/ 

Epost: arlette.sorin@outlook.com eller sms til 48073925. 

Husk å skrive NAVN, ADRESSE og TELEFONNUMMER.

 

 

Program 11

Svaret på oppgaven fra program 10:

Oppgave 1: Rett svar er alternativ b. V melder 2sp etter, Stayman 2kl, som viser 4 eller 5 kort i sp og max 3 kort i hj. Ø melder 2NT invitt til utgang. V har max for sine allerede viste 15-17hp og melder 3NT. Dersom V har 5 kort i sp og max i et tilsvarende meldingsforløp kan han melde 3sp som ber makker velge mellom 3NT og 4sp. 

Oppgave 2: Rett svar er at V bør vinne 9 stikk, altså klarer 3 NT som man også helt korrekt har meldt. Naturlig spill er å stikke ru med en gang for å spille hj Q og en hj til, nå ser vi at S, som korrekt venter med hj A, har 6 kort i hj og kan godspille sin 5. og 6. hjerter dersom vi fortsetter med et 3. hjerterspill. Opptelling av stikk viser at vi trenger 3 stikk i hj, så vi må tillate S å få 3 hj stikk også. Håpet vårt er at S også har kl A, noe som gir S 3 stikk i hj og 1. stikk i kl. V får ved å spille kl mot K underveis, 3 stikk i sp, 3 stikk i hj, 2 stikk i ru og 1 stikk i kl, tilsammen 9 stikk. V vinner også 9 stikk dersom N hadde hatt både A og Q i kl og max 3 kort i ru. Kl J ville da etter hvert gitt V det 9. stikket uten at N og S hadde fått mer enn 4 stikk tilsammen. 

Vinneren av forrige konkurranse er: Ola Tom Evje fra Åmot.

 

Dagens tema handler om hvilke muligheter vi har når motstanderne blander seg inn etter vår åpning: 

 

Det er som regel irriterende å bli forstyrret, så også i bridge. Selv enkle innmeldinger kan noen ganger gjøre det vanskelig for oss, men når motstanderne hopper inn mot oss, såkalte sperremeldinger, blir det virkelig vanskelig å håndtere. Men det er ikke bare å hoppe inn uten nok stikk på hånden, da risikerer man å bli tungt straffet. 

 

Vi skal i første omgang holde oss på 1. trinnet da dette er enklest å håndtere. Makker åpner på 1. trinnet og neste spiller melder inn høyere på 1. trinnet, nå er det ikke hensiktsmessig å bruke X(dobler) som straff, men at det i stedet viser interesse for å spille de 2 umeldte fargene eller i noen tilfeller en av dem. Dette betyr ikke at det er umulig å straffedoble motstanderne. Sitter vi med innmelders farge må vi si pass og satse på at makker X'er, noe han bør gjøre med kortfarge i innmeldt farge. 

 

Vi skal ta for oss de forskjellige posisjonene etter at makker har åpnet 1kl og neste spiller melder inn: Først 1ru, vi passer med god lang ruter eller mindre enn 6hp, melder 1hj med 4 kort i hj og max 3 kort i sp eller 5 kort +hj og kortere sp, melder 1sp med 4 kort i sp og kortere hj eller 5 kort+ i sp og ikke lengere hj. 

 

Alle disse meldingene forlanger at makker fortsetter å melde, såkalt KRAV. Har vi minst en stopper i ruter (A,Kx, Qxx eller Jxxx), ingen majorfarge og ca 6-9hp, melder vi 1NT som ikke er KRAV. Dobler vi 1 ru viser vi eksakt 4 kort i både hj og sp. Makker kan passe med veldig god ru og få kort i majorfargene. Dette er sjelden god butikk da vår ru nå sitter foran motstandernes ru i motsetning til det tidligere nevnte eksemplet. 

 

Etter 1hj innmelding melder vi 1sp med 5 kort +,vi X'er med eksakt 4 kort sp og melder pass og 1NT tilsvarende som vi gjorde etter 1ru inn. 2ru kan vi ikke melde med mindre vi har minst 10hp. 

 

Etter 1sp innmelding X'er med 4 kort+ hj og/eller ru. Vi melder pass og 1NT tilsvarende som vi gjorde etter 1ru inn. 2ru eller 2hj kan vi ikke melde med mindre vi har minst 10hp. 

 

Premien som trekkes ut blant alle svar på dagens oppgave er et Gavekort på 200 kroner fra Rema1000 på Åmot. 

 

Vi vil også takke MobilData på Nedmarken, sponsor for gatelandslaget og alltid behjelpelig når vi sliter på teknologisiden. 

 

 

OPPGAVE 1 

 

Makker åpner 1kl, neste spiller melder inn 1hj, hva melder du med følgende kort: 

 

Sp: K J 9 7 

 

Hj: 8 5 

 

Ru: A 6 4 2 

 

Kl: 10 6 2 

 

Alternativer: 1sp, X, eller 2kl ? 

 

 

OPPGAVE 2 

 

Makker åpner 1kl, neste spiller melder inn 1ru, hva melder du med følgende kort: 

 

Sp: A J 9 7 3 

 

Hj: Q 10 9 8 5 

 

Ru: 6 2 

 

Kl: 10 

 

Alternativer: 1hj, 1sp eller X ? 

 

OPPGAVE 3 

 

Makker åpner 1kl, neste spiller melder inn 1sp, hva melder du med følgende kort: 

 

 

 

Sp: 3 2 

 

Hj: K 10 8 5 3 

 

Ru: A 10 9 8 6 

 

Kl: 8 

 

Alternativer: X, 2ru eller 2hj ? 

 

 

 

Du kan svare til programsekretær Arlette senest onsdag 15. november 

 

Vinneren annonseres på http://www.radiomodum.no/ 

 

Epost: arlette.sorin@outlook.com eller sms til 48073925. 

 

Husk å skrive NAVN, ADRESSE og TELEFONNUMMER.

 

Program 10. Sendt 23. oktober

Svaret på oppgaven i program 9 er:
Oppgave 1: Rett svar er alternativ a, V melder pass med sine 15 hp, minimum for sine allerede viste 15-17hp.
Oppgave 2: Rett svar er at V bør vinne 8 stikk, altså klarer 2 NT som man også helt korrekt har meldt. Naturlig spill er gjentatt finesse i hj og en kl mot K underveis, dette gir 3 stikk i sp, 2 stikk i hj, 2 stikk i ru og 1 stikk i kl, tilsammen 8 stikk. Finesse betyr at man fanger opp et kort som sitter foran 2 kort, et som er høyere og et som er lavere. Hj 853 mot KJ10 gir 2 stikk dersom Q sitter foran KJ10 ved først å spille 3 til 10 og så 5 til J, skulle motspiller foran legge Q må man selvsakt stikke denne med K.

Vinneren av konkurransen i program 9:  Morten Lystad
 

Dagens tema er søkemelding etter åpning 1NT:

Vi har tidligere snakket om 8-korts regelen som sier at dersom vi har 8 kort eller flere tilsammen i en majorfarge, hj eller sp, bør vi forsøke å spille med denne som trumf. 1NT åpningen kan inneholde en 5-korts majorfarge eller to 4-korts majorfarger, derfor trenger vi en metode for å finne ut av dette, en såkalt konvensjon(Ofte oppkalt etter den som har introdusert den for bridgeverden). Dagens konvensjon heter Stayman, man melder 2kl etter makkers 1NT åpning, noe som ikke viser kl. 2Kl spør om NT åpneren har noen 4 eller 5-korts majorfarge. Svarene er 2ru = ingen majorfarge på mer enn 3 kort, 2hj = 4 eller 5 kort i hj(kan ha 4 kort i både hj og sp), 2sp = 4 eller 5 kort sp(ikke mer enn 3 kort i hj). Finner vi en majorfarge med 8 kort tilsammen kan vi invitere til utgang(4hj eller sp) ved å melde 3 i fargen eller melde utgang direkte dersom vi har hp nok til dette. Dersom vi ikke finner tilpass kan vi invitere med 2NT eller melde 3NT(utgang) direkte.

Premien som trekkes ut blant alle svar på dagens oppgaver er et Gavekort på 200 kroner fra Rema1000 på Vikersund.  

 

OPPGAVE 1

                                                                      Sp: J 10 8 4 

                                                                      Hj: 8  

                                                                      Ru: Q J 10 9 

                                                                      Kl: Q 10 9 8  

                                                                             N 

                       Sp: K Q 97                                                                  Sp: A 3

                       Hj: Q 5                         V                                    Ø       Hj: K J 10 2 

                       Ru: A K 4 2                                                                 Ru: 7 5 3

                       Kl: K 6 2                                                                     Kl: J 5 4 3 

                                                                             S

                                                                       Sp: 6 5 2 

                                                                       Hj: A 9 7 6 4 3

                                                                      Ru: 8 6

                                                                      Kl: A 7  

 

        V     N     Ø     S 

a:   1NT    P   2kl     P

      2sp    P   2NT    P

       P      P

b: 1NT     P    2kl    P

    2sp     P    2NT   P

    3NT     P      P     P

c: 1NT     P     2kl    P

    2sp      P     3hj    P

    3NT     P      P      P

Hvem av disse meldingsforløpene er riktig a, b eller c  ?

 

OPPGAVE 2

Hvor mange stikk bør V vinne i grand kontrakt etter utspill av ru Q fra N: 8, 9 eller 10 ?

 

Du kan svare til programsekretær Arlette senest onsdag 1. november

Vinneren annonseres på http://www.radiomodum.no/

Epost: arlette.sorin@outlook.com  eller sms til 48073925. 

Husk å skrive NAVN, ADRESSE og TELEFONNUMMER.

 

 

Program 9. Sendt 9. oktober

Dagens tema er invittmeldinger: 

Vi har tidligere snakket om bonusene som man får i bridge ved å melde og vinne 

utgang, lilleslem eller storeslem. Da er det viktig å finne ut om du og makker tilsammen har god nok kort til å vinne 9 stikk i NT(grand), 10 stikk i major(hj eller sp), 11 stikk i minor(kl eller ru), 12 eller 13 stikk uansett kontrakt. Kontrakt eller sluttkontrakt brukes som betegnelse på den siste meldingen som avgis før meldingsforløpet avsluttes med 3 pass meldinger. Dersom kontrakten er for lav går vi glipp av en lukrativ bonus, er den for høy straffes vi med minus poeng. Vi skal nå se på metoder for å peile oss inn på riktig kontrakt. Invittmeldinger spør makker om han har noen ekstra verdier eller maksimum for sin allerede limiterte melding. Dersom du åpner 1NT(15-17hp) og makker melder 2NT(invittmelding), ber han deg melde 3NT(9 stikk) dersom du har maksimum for din allerede limiterte åpningsmelding ellers så melder du pass og din oppgave blir da å vinne 8 stikk. 

Fra og med dette programmet vil vi kun presentere oppgavene på Radio Modum sin hjemmeside fordi de nå vil inneholde så mye informasjon at det er mest hensiktsmessig å få det skriftlig. 

Premien som trekkes ut blant alle svar på dagens oppgave er et Gavekort på 200 kroner fra Rema1000 på Åmot. 

 

OPPGAVE 1 

 

                                                                    Sp: 10 8 4 

                                                                    Hj: Q 7 4 2 

                                                                    Ru: Q J 10 9 

                                                                    Kl: 6 5 

              

                                                                         N

 

Sp: K Q 9 7                                                                                           Sp: A 3 

Hj: 8 5 3 V Ø                                                                                         Hj: K J 10 

Ru: A K 4 2 S                                V                                       Ø          Ru: 7 5 3 

Kl: K 7                                                                                                  Kl: J 8 4 3 2 

 

                     

                                                                        S

 

                                                                   Sp: J 6 5 2 

                                                                   Hj: A 9 6 

                                                                   Ru: 8 6 

                                                                   Kl: A Q 10 9 

     V   N   Ø   S

a: 1NT P 2NT P 

      P   P 

b: 1NT P 2NT P 

    3NT P   P   P 

 

Hvem av disse meldingsforløpene er riktig a eller b ? 

 

OPPGAVE 2 

Hvor mange stikk bør V vinne i grandkontrakt etter utspill av ru Q: 7, 8 eller 9 ? 

 

Du kan svare til programsekretær Arlette senest onsdag 18. oktober 

Vinneren annonseres på http://www.radiomodum.no/ 

Epost: arlette.sorin@outlook.com eller sms til 48073925. 

Husk å skrive NAVN, ADRESSE og TELEFONNUMMER.